წარმოგიდგენთ კომპანია "დელტა"-ს "KZWM-OGNIOCHRON"-ის ავტორიზირებულ სერვის ცენტრს საქართველოში. ჩვენი კომპანია ანხორციელებს სახანძრო უსაფრთხოების ტექნიკურ უზრუნველყოფას: • სხვადასხვა ტიპის მოცულობის ცეცხლმაქრების რეალიზაციასა მათ შემდგომ მომსახურებას. • ხელშეკრულების საფუძველზე ვანხორციელებთ ობიექტის კომპლექსურ მომსახურებას: სახანძრო ინვენტარის, ცეცხლმაქრების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და ავტომატური ქრობის სისტემების ყოველთვიური დათვალიერება რევიზიას, სისტემის ტესტირებას და შეკეთებ ....