მთავარი

წარმოგიდგენთ კომპანია "დელტა"-ს "KZWM-OGNIOCHRON"-ის ავტორიზირებულ სერვის ცენტრს საქართველოში.
 ჩვენი კომპანია ანხორციელებს სახანძრო უსაფრთხოების ტექნიკურ უზრუნველყოფას:

• სხვადასხვა ტიპის მოცულობის ცეცხლმაქრების რეალიზაციასა მათ შემდგომ მომსახურებას.

• ხელშეკრულების საფუძველზე ვანხორციელებთ ობიექტის კომპლექსურ მომსახურებას: სახანძრო ინვენტარის, ცეცხლმაქრების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და ავტომატური ქრობის სისტემების ყოველთვიური დათვალიერება რევიზიას, სისტემის ტესტირებას და შეკეთებას. ეკომენდაციებს სახანძრო ნორმების შესახებ, დეფექტური აქტის შედგენას, ინსტრუქტაჟებს თანამშრომლებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების წესების მიხედვით, რათა თქვენს ობიექტზე უზრუნველყოფილ იქნას სახანძრო უსაფრთხოება.
ჩვენს მიერ მოწოდებული პროდუქცია წარმოადგენს ხანძარსაწინააღმდეგო სფეროში, წამყვანი ევროპული კომპანიების ნაწარმს, დამზადებულია ევრო ნორმის EN-3 მიხედვით და გააჩნია შესბამისი ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.