ექსპერტი

ცეცხლმაქრების ეფექტიანობა

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ცეცხლის ჩაქრობისას ცეცხლმაქრის მეშვეობით არის ის, რომ თუ რამდენად ეფექტურია ეს ქრობა. ყოველი ცეცხლმაქრის ეტიკეტზე თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია თუ რა ტიპის ცეცხლის ჩაქრობა შეუძლია კონკრეტულ ცეცხლმაქრს. დამატებით ცეცხლის ჯგუფებისთვის A და B აუცილებლად უნდა იყოს მოცემული ცეცხლის ხარისხი, მაგ. 8A 113B, რომელიც უნდა ჩაქრეს ცეცხლმაქრის მეშვეობით. მოთხოვნები და სატესტო კურსები ინდივიდუალური ცეცხლის ჯგუფებისთვის A და B ჩატარებულ იქნა პოლონური ნორმების დაცვით  PN-EN 3-1, ამგვარი ტესტები ტარდება შესაბამისი სამსახურების მიერ. დადებითი შედეგი არის ერთ–ერთი მთავარი მოთხოვნა სერთიფიკატის მიღებისას, რომელიც აძლევს უფლებას გამოიყენოს ცეცხლმაქრი ცეცხლის ჩასაქრობად.  ამგვარი ტესტები ტარდება შესაბამისი დაცვის სისტემებით, ამ მიზეზის გამო ჩვენ მკაცრად გარწმუნებთ ,რომ არ შეიძლება ასეთი ტესტის ჩატარება თქვენი ნებით.

ქვემოთ ჩვენ გთავაზობთ ძირითად ინფორმაციას იმ მეთოდების შესახებ თუ როგორ უნდა დავადგინოთ ცეცხლმაქრის ეფექტურობა, რომელიც აკმაყოფილებს PN-EN 3-1 ნორმებს