აპლიკაცია
 AS-20xB ტიპის ცეცლმაქრები ძირითადად 
 გამოიყენება ენერგეტიკაში,კავშირგაბმულობაში,
 ნავთობ პროდუქტების მრეწველობასა და ქიმიური 
 მრეწველობაში,რათა უზრუნველყოფილ იქნას 
 აალებადისითხეების,საღებავებისაირების,
 ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროდანადგარების 
 ეფექტურიქრობა
ძირითადი მახასიათებლები
 -ღრმა ამოწელვით მიღებული ცეცლმაქრის კორპუსი,
 დაფარულია მედეგი ლაქის ფენით
 -5 მეტრიანი რეზინის შლანგი მთავრდება 
 სპეციალური გამფრქვევით,რათა ხელი შეეწყოს 
 მქრობი აგენტის ნაკადის მართვას.
 -ბორბლები მოსახერხებელია მოწყობილობის ადვილად 
 და სწრაფად გადაადგილებისთვის
 -მარტივი მოხმარება და საიმედოობა
ხარისხი და უსაფრთხოება
 წარმოებულია შიდა და ევროპის ბაზრის 
 მოთხოვნების ხარისხის სერთფიკატის ISO 9001.
 შესაბამისად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარდს 
 EN3 და ხარისხის მოთხოვნას PED 97/23/EC.
ტექნიკური მახასიათებლები
ქრობის ეფექტურობა
89 B 
ცეცლმქრობი მუხტის წონა
20 კგ 
ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრები
UGS-20 (აგრეგატი)