აპლიკაცია
 
           	
ძირითადი მახასიათებლები
          
           	
ხარისხი და უსაფრთხოება
          
           	
ტექნიკური მახასიათებლები
აირქაფოვანი ცეცხლმაქრები
AW-50x