აპლიკაცია
ვამზადებთ საევაკუაციო გეგმებს
ძირითადი მახასიათებლები
          
           	
ხარისხი და უსაფრთხოება
          
           	
ტექნიკური მახასიათებლები
საევაკუაციო გეგმა
საევაკუაციო გეგმა